Zasługujesz na więcej…

Kiedy jesteś smutny…zasługujesz na więcej miłości, nie na mniej. Kiedy jesteś zły...zasługujesz na więcej miłości, nie na mniej. Kiedy masz złamane serce…zasługujesz na więcej miłości, nie na mniej. Kiedy jesteś…

Czytaj dalej