Wsparcie

Pracuję jako coach i terapeuta w nurtach alternatywnych. Nie jestem psychologiem ani psychoterapeutą. Pomagam w kontakcie z Twoim wewnętrznym dzieckiem, z Twoją podświadomością.

Pomagam w zmianie sposobu postrzegania Twojego świata oraz kontaktu z samą sobą. Dzięki temu możesz utworzyć zdrową i autentyczną relację ze sobą i z innymi. Stwarzam bezpieczną przestrzeń, w której możesz odkrywać siebie i zapisy przekonań, które będąc nieuświadomione blokują twój rozwój i kreują życie oparte na ciągle powtarzających się bolesnych schematach. Wspieram swoją obecnością. Nie wykonam pracy za Ciebie ale będę przy Tobie i będę wspierała swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jedną z moich cech jest wnikliwość, umiejętność głębokiej analizy narracji drugiej osoby, a następnie wielu wglądów w jej życie i docieranie do trzonu problemu.

Kolejną cechą, którą odkryłam na nowo i doceniłam jako swój dar w trakcie pracy z Elą Jastrzębską jest moja wysoka sensytywność. Potrafię wejść głęboko w emocje drugiej osoby, często fizycznie odczuwając je w moim ciele. Daje mi to większe zrozumienie, empatię i umiejętność pomocy.

Posiadam też umiejętność analizowania, przetwarzania i łączenia informacji, które przyswajam. Lubię czytać i przerobiłam mnóstwo książek w temacie rozwoju, psychologii, socjologie, terapii, rozwoju duchowego. Po mniej więcej 150 przestałam liczyć te, które czytałam. Część z nich nie wniosła nic do mojego życia, inne przyniosły trochę zrozumienia i wglądów, a były też takie, które zaserwowały ogromne momenty „Aha”. Z tej całej wiedzy wyłuskuję techniki, procesy, narzędzia, ćwiczenia do pracy, ale również dogłębne zrozumienie wielu mechanizmów nami rządzących.

Nie przyklejam etykiet, nie stawiam diagnoz, nie oceniam. W pracy terapeutycznej koncentruję się na Tobie, na Twoich uczuciach i Twojej prawdzie.